Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μια σχολική μονάδα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και συνιστά το κυρίαρχο όργανο διοίκησης σε αυτή. Έχει αποφασιστικές, γνωμοδοτικές, παιδαγωγικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες, λειτουργεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των κείμενων διατάξεων, προσδίδοντας δημοκρατικό χαρακτήρα στην άσκηση διοίκησης ως συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής πολιτικής.

ΕπώνυμοΌνομαΚλάδος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ02 (Φιλόλογος) Δ/ντρια
ΚΑΡΑΟΥΣΤΑΣΙΟΡΔΑΝΗΣΠΕ03 (Μαθηματικός) Υποδ/ντής Α΄
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ03 (Μαθηματικός) Υποδ/ντρια Β'
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΕ01 (Θεολόγος)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΧΑΡΟΥΛΑΠΕ01 (Θεολόγος)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΜΑΡΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΜΑΥΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΝΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΕΛΕΝΗΠΕ02 (Φιλόλογος)
ΛΥΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣΠΕ03 (Μαθηματικός)
ΝΟΥΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03 (Μαθηματικός)
ΣΤΟΪΚΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ03 (Μαθηματικός)
ΑΨΕΜΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΕ04.01 (Φυσικός)
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.01 (Φυσικός)
ΗΛΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ04.02 (Χημικός)
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ04.02 (Χημικός)
ΖΟΥΜΠΟΥΛΝΑΖΛΙΠΕ04.04 (Βιολόγος)
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑΠΕ04.04 (Βιολόγος)
ΜΑΥΡΙΔΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας )
ΚΡΥΩΝΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας)
ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗΕΥΘΥΜΙΑΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
ΤΖΑΝΑΜΑΙΡΗΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
ΠΑΝΕΡΗΘΩΜΑΗΠΕ80 (Οικονομολόγος)
ΒΕΡΡΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΠΕ86 (Πληροφορικός)
ΠΕΛΤΕΚΗΜΑΡΙΑΠΕ86 (Πληροφορικός)
Μετάβαση στο περιεχόμενο