Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας

1η διδακτική ώρα8.15  –  9.00
2η διδακτική ώρα9.05  –  9.50
3η διδακτική ώρα10.00  –  10.45
4η διδακτική ώρα10.55  –  11.40
5η διδακτική ώρα11.50  –  12.35
6η διδακτική ώρα12.40  –  13.25
7η διδακτική ώρα13.30  –  14.10
Μετάβαση στο περιεχόμενο