Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας προχωρήσαμε στην διατύπωση και την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές. Ο εσωτερικός κανονισμός προέκυψε από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 491/13423/ΓΔ4/9-1-2021) και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Σκοπός του είναι να περιγράψει όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξει τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου και εννοείται ότι θα είναι σεβαστός από όλους και θα εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.
Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, ο οποίος αποτελεί προϊόν διαβούλευσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο