Κατηγορία: Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Αποτελέσματα Α΄ και Β΄ τάξης

Σήμερα, 19/6/2023, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Α΄ και Β΄ τάξης. Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο για να  ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Ανακοίνωση για τα Απολυτήρια

Από αύριο Πέμπτη 15 Ιουνίου και καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες οι απόφοιτοι μαθητές/ήτριες της Γ΄ τάξης μπορούν να προσέρχονται οι ίδιοι στο σχολείο  (από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.), για να παραλαμβάνουν τα απολυτήριά τους. Στις 23 και 26 Ιουνίου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου. 

Αποτελέσματα Γ΄ Λυκείου-Αναβαθμολόγηση γραπτών

Σήμερα, 31/5/2023, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Γ΄ Λυκείου. Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών και μαθητριών έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Ενδοσχολικές Εξετάσεις 2023 & Ύλη

Η εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα των τάξεων του Λυκείου, εκτός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, περιγράφεται εδώ και για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα εδώ Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 126/2016, Ν. 4692/2020, 4823/2021 και Υ.Α. 101173/Δ2/ΦΕΚ 4450/Β΄/22-8-2022, είναι τα εξής:

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο