• 56.png
 • 8.png
 • 5.png
 • 11.png
 • 4.png
 • 1.png
 • 6.png
 • 3.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 7.png
 • 2.png
Το σχολείο μας

 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του 3ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής! Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε και δημοσιεύθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14, με σκοπό την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, την ανάδειξη της καθημερινότητας του σχολείου μας και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της σχολική μας ζωής.

Το σχολείο μας βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της πόλης στην οδό Φιλίππου 33, αποτελείται από δύο κτίρια και τον αύλειο χώρο του. Το κτίριο εγκαινιάστηκε το 1980 όπου και στεγαζόταν το Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής, αργότερα το Πολυκλαδικό Λύκειο και σήμερα λειτουργεί ως το 3ο Γενικό Λύκειο της πόλης, φιλοξενώντας στους χώρους του το Εσπερινό Γυμνάσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής.

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης Εικόνας του Σχολείου κατά το Σχολικό Έτος 2013-14

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενημερωθείτε για ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ιστοσελίδα μας από το κεντρικό μενού Μαθητές>Πανελλαδικές εξετάσεις  ή από το μενού αριστεράΜαθήματα > Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

 

1η

8.15  -  9.00

2η

9.05  -  9.50

3η

10.00  -  10.45

4η

10.55  -  11.40

5η

11.50  -  12.35

6η

12.40  -  13.25

7η

13.30  -  14.10

Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Αγαπητοί γονείς,

Στην παρακάτω κατάσταση αναγράφονται οι ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το τελευταίο ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 13/10/2020,  κατά τις οποίες οι καθηγητές του σχολείου μπορούν να σας ενημερώσουν για την επίδοση του παιδιού σας.

Παρακαλούμε, για τη δική σας διευκόλυνση και εξυπηρέτηση, να προγραμματίσετε την ενημέρωσή σας ?ε βάση τα στοιχεία της κατάστασης αυτής.

Ο Διευθυντής Νικόλαος Φωτιάδης

Μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020) που αφορά την λειτουργία των όλων των εκπαιδευτικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-21, εν συντομία ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:

Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.....α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου, γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,.... Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.

Άρθρο 5
Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).
στ) Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων μεταξύ των μαθητών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.

Άρθρο 6
Γενικά μέτρα προστασίας
1.Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2.Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. 
4.Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5.Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
6.Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
7.Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε κάθε σχολική μονάδα, από το προσωπικό του σχολείου ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του.

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/31-5-2019, στις ακόλουθες περιπτώσεις οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης:

Χαρακτηρισμο?ς φοι?τησης μαθητών , συνε?πειες

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΦΕΚ (120/23 Ιανουαρίου 2018: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

1) Η φοι?τηση χαρακτηρι?ζεται ως επαρκη?ς η? ανεπαρκη?ς με βα?ση το γενικο? συ?νολο των απουσιω?ν που σημειω?θηκαν κατα? τη δια?ρκεια του διδακτικου? ε?τους.

2) Δεδομε?νης της υποχρε?ωσης των υπευ?θυνων καθηγητω?ν/τριω?ν και του/της Διευθυντη?/ντριας του σχολει?ου να ενημερω?νουν α?μεσα τους κηδεμο?νες για τις απουσι?ες των μαθητω?ν/τριω?ν και της υποχρε?ωσης των κηδεμο?νων να ενημερω?νουν το σχολει?ο για τους λο?γους απουσι?ας των μαθητω?ν/τριω?ν, κατα? τον χαρακτηρισμο? φοι?τησης οι απουσι?ες δεν διακρι?νονται σε δικαιολογημε?νες και αδικαιολο?γητες.

Επι?σης, δεν προβλε?πεται η περι?πτωση ανα?θεσης εργασι?ας απο? τον/τη Διευθυντη?/ντρια της σχολικη?ς μονα?δας σε μαθητη?/τριας χωρι?ς την καταχω?ριση απουσι?ας/απουσιω?ν.

3) Επαρκη?ς χαρακτηρι?ζεται η φοι?τηση μαθητω?ν/τριω?ν εφο?σον το συ?νολο των απουσιω?ν του/της δεν υπερβαι?νει τις εκατο?ν δεκατε?σσερις (114).

4) Ανεπαρκη?ς χαρακτηρι?ζεται η φοι?τηση μαθητη?/τριας που σημει?ωσε πα?νω απο? εκατο?ν δεκατε?σσερις (114) απουσι?ες. Οι μαθητε?ς/τριες των οποι?ων η φοι?τηση χαρακτηρι?ζεται ανεπαρκη?ς ει?ναι υποχρεωμε?νοι/ες να επαναλα?βουν τη φοι?τηση τους στην ι?δια τα?ξη.

Περισσότερα...

Χαρακτηρισμός Φοίτησης Μαθητών

Στο ημερήσιο Γενικό Λύκειο η φοίτηση είναι τριετής, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη. Το διδακτικό έτος στο Γενικό Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 20η Ιανουαρίου.
Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως  τη 16η  Μαΐου.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία :

 1. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
 2. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) , από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/83(ΦΕΚ 184 Α)».
 3. Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115 ? 164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται από δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Σχολιατρική Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας , και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή , όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Μ.Ο), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο των δυό τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
 4. Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6, εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ 294/1980.
 5. Απουσίες μαθητών ? αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς , Πανελλήνιους αγώνες ?) θεωρούνται ως μη γενόμενες , όταν βεβαιώνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Υ.Α Γ2/34293/19-4-2002)

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

 

Κυρώσεις μαθητών

Π.Δ. 104/1979

Άρθρο 26
Παρ. 1. Η συμπεριφορά μαθητών, συνιστά την διαγωγή τους .

Π.Δ. 104/1979
Άρθρο 27

Παρ. 1. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το σχολείο στους μαθητές κλιμακώνονται ως εξής :

α) παρατήρηση, επιβάλλεται από τον διδάσκοντα και τον διευθυντή
β) επίπληξη, επιβάλλεται από τον διδάσκοντα και τον διευθυντή
γ) ωριαία απομάκρυνση, από το μάθημα επιβάλλεται από τον διδάσκοντα και τον διευθυντή.
δ) αποβολή από το σχολείο μέχρι 3 μέρες επιβάλλεται τον διευθυντή
ε) αποβολή από το σχολείο μέχρι 5 μέρες επιβάλλεται τον διευθυντή και συμβούλιο 3 καθηγητών που διδάσκουν στην τάξη του μαθητή.
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, επιβάλλεται τον διευθυντή και τον σύλλογο των καθηγητών. Η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μετά τη λήξη δηλαδή το επόμενο σχολικό έτος ο μαθητής μπορεί να επανέλθει στο πρώτο σχολείο που φοιτούσε.

Οι αποβαλλόμενοι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με μέριμνα του Διευθυντή του σχολείου.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.